تلفن اداری : 25 12 577 0935
تلفن شخصی : 51 10 375 0901

مشخصات

اینجانب امیر عباس سعدی دانشجوی مهندسی نرم افزار و فارغ التحصیل این رشته در مقطع کارشناسی می باشم. از سال 1389 کار طراحی وب را شروع کردم و تا به امروز توانسته ام در این رشته مدارک و موقعیت هایی کسب کنم

وبسایت ها

سلام برنامه فید خوان شوک

نمونه کارها

   

به زودی